Bahá'í společenství Prahy, představuje Učení Bahá'u'lláha, Zakladatele Bahá'í víry www.praha.bahai.cz

Únor 2018

pozvánka na přednášku o Bahá’í víře na Karlově Univerzitě - HTF

26. února 2018 v 9:43

Chtěli bychom vás pozvat na přednášku o Bahá'í víře, kterou pořádá Karlova Univerzita, HTF.

čtvrtek 1.3. od 17:00
Pacovská 350/4 - Praha 4

více informací - https://www.htf.cuni.cz/HTF-304.html

více info o Bahá'í víře:

Festival Bahá’í dnů štědrosti Ayyám-i-Há,

26. února 2018 v 9:41

Festival Bahá'í dnů štědrosti Ayyám-i-Há,


Panelová diskuse v Knihovně Václava Havla - Bahá’í zástupce

26. února 2018 v 9:40
Děkujeme paní profesorce Haně Sodeyfi, že vyprávěla svůj osobní příběh a seznámila obecenstvo s historickými momenty Bahá'í víry, která má u nás více než stoletou tradici. Vzpomněla i persekuce Bahá'í totalitním režimem před rokem 1989 v tehdejším Československu, ale i v dalších zemích. Poděkování patří i všem ostatním diskutujícím v zaplněném sále za jejich cenné příspěvky a v neposlední řadě i docentu Vojtíškovi, který tuto debatu inicioval.


pozvánka do Knihovny Václava Havla

26. února 2018 v 9:38
Drazí přátelé, rádi bychom Vás pozvali do knihovny Václava Havla na panelovou diskusi na zajímavé téma:
Náboženství a násilí - konflikty nových náboženství
o pronásledování náboženství bude diskutovat docent Zdeněk Vojtíšek
s profesorkou Hanou Sodeyfi *, která vyznává víru Bahá'í,
a Milanem Kajínkem ze společenství praktikujících metodu Fa-lun-kung.
Besedu bude moderovat religionista Pavel Hošek.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
6. února 19:00 - 21:00
www.vaclavhavel-library.org

* Profesorka Hana Sodeyfi pomáhala přátelům ze společenství Bahá'í, kteří byli za minulého totalitního režimu v tehdejším
Československu pronásledováni.